HM -Pro | HM -Multi | HM -Standard | HM -Start | HM -Faktura | FK -Księgi | MK -KPiR | KP -Kadry i Płace | Usługi
Opis | Zakup | Pobieranie | Aktywacja | Modyfikacja | Porada | Kontakt

Firma Otwórz | Dane Firmy | Rachunki bankowe | Drukuj | Podgląd wydruku | Ustawienia drukarki | Import danych z poprzedniego roku | Generacja dokumentów Bilans Otwarcia | Zakończ Dokumenty Przegląd | FA -Faktura | PA -Paragon | ZO -Zamówienie od odbiorcy | ZL -Zlecenie | PP -Przyjęcie z produkcji | PZ -Przyjęcie Zewnętrzne | FZ -Faktura Zakupu | PW -Przyjęcie Wewnętrzne | ZD -Zamówienie od dostawcy | MM -Przesunięcie Magazynowe | WZ -Wydanie zewnętrzne | DD -Dowód Dostawy | RW -Rozchód Wewnętrzny | ZW -Zwrot wewnętrzny | ZR -Zwrot na produkcję | FK -Faktura Korygująca | ZP -Zwrot z Paragonu | KD -Korekta od dostawcy | OF -Oferta | SP -Specyfikacja | FP -Faktura Proforma | FW -Faktura Wewnętrzna | SN -Spis z natury | BO -Bilans Otwarcia | Wystawianie Faktur seryjnych | Import dokumentów | Odczyt zamówień ze sklepu internetowego Kartoteki Produkty | Wyroby | Kategoria (grupy) | Numery seryjne - historia | Kontrahenci | Kontakty | Zadania | Magazyny | Zamknięcia okresów | Transporty | Transporty - filtr | Transport - pojazdy | Waluty | Kursy walut | Kraje | Miejscowości | Opakowania - produkty | Opakowania | Opakowania - materiały | Etykiety Kasa Bank Przegląd dokumentów kasowych | KP -Dowód wpłaty | KW -Dowód Wypłaty | Raport Kasowy | Kasy | Przelewy i wpłaty bankowe | Wpłata - nominały Zestawienia Należności | Zobowiązań | Należności i zobowiązań | Nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych | Obrotów z kontrahentami | Niezafakturowanych dokumentów | Usuniętych dokumentów | Ewidencje VAT | Sprzedaży | Sprzedaży według produktów | Sprzedaży według kategorii | Rozchodów według produktów | Rotacji produktów | Sprzedaży według sprzedawców | Sprzedaży według sposobu płatności | Zyskowności sprzedaży | Udzielonych upustów | Opakowań | Przychodów według produktów | Przychodów według kategorii produktów | Przyjęć wyrobów i półwyrobów | Wydań surowców | Dokumentów w cenach magazynowych | Prowizji | Wyrobów węglowych | Rozliczenie magazynu | Brakujących wydań | SQL Narzędzia | Archiwizacja danych | Odczyt archiwizacji | Wysyłanie archiwizacji e-mailem do siedziby | Kasy fiskalne | Aktualizacja kosztów wytworzenia wyrobów | Import cennika od dostawcy | Filia - wysyłanie produktów i kategorii | Filia - odczytywanie produktów i kategorii | Import danych z filii | Wykonanie wydań | Reindeksacja tabel | Okno reszty F11 | Odświeżanie dostępnych wydruków | Serwis Ustawienia Firmy | Dokumentów | Dokumentów elektronicznych | Faktur seryjnych | Produktów | Kontrahentów | Prowizji | Sklepu internetowego | Lokalne | Jednostki miar | Słowniki | Odsetki | Użytkownicy | Stawki VAT | Drukarki | Drukarki fiskalnej | Kas Fiskalnych | Czytnika Kodów kreskowych | Wagi elektronicznej | Archiwizacji | Bazy danych Widok Pasek narzędzi i dodatkowe okna | Pasek stanu | Wygląd programu Okno | Zamknij wszystkie Edycja | Wytnij Ctrl+X | Kopiuj Ctrl+C | Wklej Ctrl+V Pomoc Tematy pomocy | Sprawdź dostępność aktualizacji | Ustawienia automatycznej aktualizacji | Informacje o zmianach | Najczęściej zadawane pytania (FAQ) | Strona internetowa firmy Programer | Pobierz program do pomocy zdalnej | Zakup programu... | Fama informacje

Firma Dane | Właściciele | Właściciele składki | Rachunki bankowe | Import dokumentów z programu Fama | Archiwizacja danych | Odczyt archiwizacji | Drukuj | Podgląd wydruku | Ustawienia drukarki | Reindeksacja danych | Sprawdź spójność danych | Serwis | Zakończ Edycja Cofnij | Wytnij | Kopiuj | Wklej Dokumenty Lista dokumentów | Raport Kasowy | Wyciąg Bankowy | Polecenie Księgowania | Bilans Otwarcia VAT Ewidencje | Deklaracje VAT-7 | Deklaracje VAT-UE | Deklaracje VAT-UE A/B | Deklaracje VAT-UEK Kartoteka Kontrahenci | Plan Kont | Urzędy | Opis zdarzeń gospodarczych | Miejscowości | Kraje Raporty Obroty kont - syntetyka | Obroty kont - analityka | Zapisy konta | Kontrola konta 490 z 5 lub z 4 | Rozrachunki | Obroty kont | Bufor | Bufor z pozabilansowymi | Dziennik | Dziennik z pozabilansowymi | Deklaracje CIT-2 | Deklaracje Pit-5 | Rachunek Zysków i Strat | Bilans | Transakcje jednorazowe | Transakcje sumarycznie | SQL Kadry Pracownicy | Listy płac | Lista obecności | Zwolnienia chorobowe i zasiłki | Urlopy wypoczynkowe | Umowy o pracę | Świadectwa pracy | Deklaracje PIT-12 | Deklaracje PIT-4 | Deklaracja PIT-4R | Deklaracje PIT-11 | Deklaracje PIT-40 | Deklaracje PIT-8B | Listy płac sumarycznie | Karty zasiłkowe | Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych | Pracownicy niepełnosprawni | Kalendarz pracy firmy | Działy | Składniki płac | Aktualizuj wynagrodzenia na umowach o pracę | Kody deklaracji ZUS Ewidencja Wyposażenia | Środków Trwałych | Plan amortyzacji środków trwałych | Umorzenia środków trwałych | Zestawy środków trwałych | Miejsca używania środków trwałych | Klasyfikacja środków trwałych Kasa bank Dowód wpłaty | Dowód wypłaty | Przegląd dokumentów kasowych | Kasy | Przelewy i wpłaty | Kursy walut | Waluty | Waluty używane w firmie Ewidencja Przebiegu Pojazdu Pojazdy | Przebieg pojazdu | Kosztów eksploatacji pojazdu | Zestawienie kosztów pojazdu | Kartoteka celów przejazdów | Kartoteka tras przejazdów Opcje Dodatkowe wydruki | Zmiana dekretacji | Program Płatnika | Płatnik limit i hasła | Wzorce typów dokumentów | Wzorce dekretacji | Planu kont | Ustawienia importu dokumentów | Wzorce importu dokumentów | Układ Bilansu | Układ RZiS | Użytkownicy | Ustawienia | Stałe roczne | Stałe miesięczne | Stawki przebiegu | Sprzedaż w poprzednich latach | Odsetki | Czytnik kodów kreskowych | Drukarki | Odśwież dostępne wydruki | Archiwizacji | Bazy danych Widok Pasek narzędzi | Pasek stanu Okno Rozmieść ikony | zamknij wszystkie Pomoc Tematy pomocy | Sprawdź dostępność aktualizacji | Ustawienia automatycznej aktualizacji | Strona internetowa firmy Programer | Informacje o zmianach | Efka - informacje