/..../

HM -Handel i Magazyn subskrypcja roczna do 2025-08-01 jedno stanowisko /ceny netto/

Pakiet pozycje
Wybór Nazwa Cena Ilość Wartość

Baza i jeden Magazyn Główny 1501150
Wysyłka JPK 9000
Remanent 66.100
Waluty 55.2155.2
Druki Fiskalne 32.600
Kasy Fiskalne 86.100

Wartość pakietu razem: 205.2