/..../

KP -Kadry i lista Płac subskrypcja roczna do 2025-08-08 jedno stanowisko /Ceny modułów netto/

Pakiet pozycje
Wybór Nazwa Cena Ilość Wartość

Baza ( z dwoma Firmami Bazowymi ) 280 1 szt.280
E-Deklaracje 55.2 1 szt.55.2
PPK -Pracownicze Plany Kapitałowe 98.7 0 szt.0
Firmy dodatkowe Tabela 0 szt. 0

Wartość pakietu razem:335.2


Tabela Σ podsumowanie cen i ilości Firm w Pakiecie
⟨pozycja pierwsza i pozycja ostatnia⟩
Nazwa Cena Ilość Wartość

Firmy Bazowe 0 2 szt.0
Dodatkowa Firma ( 3 - 10) 40 0 szt.0
Dodatkowa Firma (11 - 20) 28.7 0 szt.0
Dodatkowa Firma (21 > ) 20 0 szt.0

Wszystkie firmy razem: 0 szt. 0