/..../

MK -Mała Ksiegowość subskrypcja roczna do 2025-08-08 jedno stanowisko /Ceny modułów netto/

Pakiet pozycje
Wybór Nazwa Cena Ilość Wartość

Baza ( z dwoma Firmami Bazowymi ) 131.3 1 szt.131.3
Środki Trwałe 70 0 szt.0
Kadry i Płace 220 0 szt.0
E-Deklaracje 86.1 1 szt.86.1
JPK 98.7 1 szt.98.7
PPK -Pracownicze Plany Kapitałowe 98.7 0 szt.0
Firmy dodatkowe Tabela 0 szt. 0

Wartość pakietu razem:316.1


Tabela Σ ⟨pozycja pierwsza i pozycja ostatnia⟩
Podsumowanie cen i ilości Firm w Pakiecie.
Nazwa Cena Ilość Wartość

Firmy Bazowe 0 2 szt.0
Dodatkowa Firma (  3 - 10 ) 66.1 0 szt.0
Dodatkowa Firma ( 11 - 50 ) 42.6 0 szt.0
Dodatkowa Firma ( 50 > ) 26.1 0 szt.0

Wszystkie firmy razem: 0 szt. 0