/..../

US -Usługi /ceny netto/

Usługi pozycje
Wybór Nazwa Cena Ilość Wartość

Pomoc w konfiguracji systemów komputerowych do 1h 4000
Pomoc w konfiguracji systemów komputerowych 1h 8000
Pomoc w konfiguracji systemów komputerowych 2h 15000
Szkolenie doraźne 4 godz 1-5 osób 50000
Pomoc w konfiguracji systemów komputerowych 50150

Wartość razem: 50